Nieuw en vereenvoudigd CCinC

upgrade CCinCHet Departement Cultuur, Jeugd en Media werkt momenteel aan een vernieuwd en vereenvoudigd CCinC, en een uitbreiding naar de gemeenschapscentra. Ook gemeenschapscentra maken al lang deel uit van het cultuurbeleidsverhaal, en dragen bij tot cultuurspreiding en gemeenschapsvorming.

De informatie van CCinC stroomt door naar de rapporteringswebsite Kennisportaal cultuurcentra en bibliotheken, waarin cultuurcentra - en binnenkort ook gemeenschapscentra - zelf aan de slag kunnen gaan en de cijfers kunnen raadplegen. Dit alles met als doel een goed cultuurbeleid op maat uit te bouwen.

Het nieuwe platform wordt in het voorjaar van 2019 gelanceerd.

Registreer je nu en blijf op de hoogte van alle nieuwigheden!

INFOSESSIES CCinC in 2019

Benieuwd naar de veranderingen en nieuwe functionaliteiten? Neem dan deel aan één van de vijf infosessies georganiseerd door het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Alle sessies vinden plaats van 9.30 uur tot 12.30 uur, met aansluitend broodjeslunch tot 13.30 uur.

SCHRIJF JE IN

De cijfers die cultuur- en gemeenschapscentra registreren in CCinC stromen ook door naar Lokale Vrijetijdsmonitor.

Dit is een project van de Vlaamse overheid, in samenwerking met VVSG, om het lokale vrijetijdsgebeuren in kaart te brengen op vlak van cultuur, jeugd en sport. Hierbij doen we zoveel mogelijk beroep op bestaande databronnen én dus ook CCinC.

banner lokale vrijetijdsmonitor

"De resultaten van de gegevensregistratie vormen een zeer handig instrument om een evaluatie te maken van de werking van het cultuurcentrum. Met het oog op de volgende beleidsperiode kunnen er dan nieuwe prioriteiten geformuleerd worden. Waar staan we, waar willen we naartoe en waar moeten we meer op inzetten?".

Pieter Claessens, directeur CC De Plomblom Ninove

"Het vraagt wel wat van mijn collega’s om de cijfers voor CCinC te verzamelen maar het loont. Zo heeft het Liers Cultuurcentrum plannen om te verbouwen of zelfs een nieuwbouw te realiseren. Bij de voorbereiding van het dossier is het dan fijn dat je over cijfermateriaal beschikt waarmee je de argumenten stevig kan onderbouwen. Ook onze jaarverslagen worden door de CCinC databank gevoed. Hoe meer collega’s gebruik maken van CCinC hoe meer we ook kunnen vergelijken en dan niet zozeer om elkaar de loef af te steken maar vooral om de eigen werking te evalueren." 

Dieter Sermeus, directeur CC Lier

"Door het gebruik van deze registratietool kan ik makkelijk onze cijfers raadplegen en in kaart brengen. Ik kan onze cijfers in de tijd opvolgen als historische reeks. Aan de hand van deze cijfers kan ik makkelijk benchmarken en vergelijken met andere cultuurcentra. De cijfers kunnen gebruikt worden om beleidsmatig of naar lokaal bestuur toe een visie in kaart te brengen en beslissingen te nemen."

Veerle Van Bun, directeur CC C-mine Genk