Benchmark voor een grondige analyse van de eigen werking

  • 29 november 2016

Om de werking van jouw bibliotheek of cultuurcentrum te analyseren, kan het interessant zijn om de cijfers van jouw bibliotheek of cultuurcentrum te vergelijken met de cijfers van andere, soortgelijke bibliotheken of cultuurcentra. Een vergelijking kan immers inzicht geven in de verschillende sterke punten of werkpunten van de eigen organisatie.

Op het kennisportaal is zo’n ‘vergelijkings – of benchmarkomgeving’ beschikbaar. Gebruikers kunnen er de cijfers van gemeenten met bibliotheken of cultuurcentravergelijken met de cijfers van vergelijkbare gemeenten. Om de relevantie van een vergelijking te behouden worden de gemeenten waarmee je je vergelijkt geselecteerd op basis van een bepaald criterium, zoals het inwonertal, het aantal leners van de bibliotheek, het aantal activiteiten van het cultuurcentrum… Wie geïnteresseerd is in de werking van de bibliotheek, kan het eigen aantal leners vergelijken met het aantal leners in bibliotheken die ongeveer evenveel gedrukte materialen bezitten. Je kan ook nagaan of het aantal podiumactiviteiten dat je cultuurcentrum organiseert, in lijn ligt met het aantal podiumactiviteiten die cultuurcentra met ongeveer evenveel inkomsten organiseren. Daarnaast heb je de mogelijkheid om de gemeenten uit de aangemaakte vergelijkingsgroep te gebruiken in de algemene dashboards, en zo met een gerichte groep van gemeenten aan de slag gaan. Deze voorbeelden tonen de mogelijkheden van de ‘benchmarkomgeving’ op het kennisportaal aan. Wie zelf aan de slag gaat, zal ontdekken dat er tal van vergelijkingsmogelijkheden -en criteria zijn. Via deze link kan je meer informatie vinden over ‘benchmarken’. Je vindt er ook een demofilmpje dat je stap voor stap op weg helpt om tot een relevante vergelijking te komen.

Nieuwe vergelijkingsitems

We hebben recent de lijst met vergelijkingsitems uitgebreid.  Op die manier kan je jouw bibliotheek of cultuurcentrum op nog meer vlakken vergelijken met andere, soortgelijke bibliotheken of cultuurcentra. Nieuw voor bibliotheken zijn vergelijkingsitems over de collectie (totaalbezit audiovisuele en gedrukte materialen en bezit in open kast), lenersaantallen (aantal leners t.o.v. het aantal inwoners), de bereikbaarheid (aantal uren openingstijden) en uitgaven (uitgaven bibliotheken zonder infrastructuur). Voor de cultuurcentra zijn vergelijkingsitems die te maken hebben met podiumvoorstellingen (aantal eigen en receptieve amateur- en professionele podiumvoorstellingen, aantal receptieve amateur- en professionele podiumvoorstellingen), omkaderingsactiviteiten (aantal) en uitgaven (uitgaven cultuurcentra zonder infrastructuur) nieuw op het kennisportaal.