Bibliotheekactiviteiten en bibliotheekinfrastructuur in cijfers gevat

  • 15 mei 2017

Bijna 15.000 bibliotheekintroducties en -instructies en meer dan 9.000 themastands per jaar. 8 op tien bibliotheken richt zich met haar activiteiten op jongeren.Meer en meer bibliotheken investeren in zelfuitleenbalies en inleverboxen. Een totale oppervlakte die gelijk is aan 60 voetbalvelden. Deze en vele andere cijfers vind je in de rapporten ‘Focus op: bibliotheekactiviteiten’ en ‘Focus op: bibliotheekinfrastructuur’ in de reeks ‘Bibliotheken in cijfers gevat’.

   

In het rapport over bibliotheekactiviteiten brengen we evoluties over de aantallen, de activiteitsoorten en de deelnemersaantallen aan bibliotheekactiviteiten in kaart en focussen we op de doelgroepenwerking en partnerschappen van bibliotheken. Het rapport over bibliotheekinfrastructuur behandelt de verschillende vestigingstypen, de oppervlakte van de bibliotheken, specifieke inrichtingen en voorzieningen en de uitgaven voor infrastructuur. Via deze link kan je het het rapport rond bibliotheekactiviteitein raadplegen en via deze link kan je navigeren naar het rapport rond infrastructuur. Eerder verschenen in de rubriek 'Publicaties' ook al rapporten rond publieksbereik en bibliotheekcollecties.