Bibliotheken in cijfers gevat. Focus op: bibliotheekactiviteiten

In de bibliotheken vindt er een breed gamma aan activiteiten plaats. Bibliotheken organiseren deze activiteiten vanuit bepaalde doelstellingen, die in het bibliotheekbeleid of in het gemeentelijk beleid worden bepaald. Veel van de activiteiten worden daarnaast georganiseerd in functie van de doelgroepenwerking van de bibliotheek en de bibliotheek gebruikt haar netwerk aan partners om die
doelstellingen te kunnen bereiken.

We bekijken in dit overzicht de voornaamste bibliotheekactiviteiten, al dan niet gegroepeerd. We bestuderen in dit rapport ook de activiteiten per doelgroep en per doelstelling en de partners waarmee bibliotheken samenwerken voor het organiseren van activiteiten. Voor de activiteiten waarbij de deelnemersaantallen geregistreerd worden, geven we het gemiddeld aantal deelnemers per activiteitsoort weer.