Data werkjaar 2019 beschikbaar & uitfasering BIOS & CCinC

  • 18 december 2020

Data werkjaar 2019 beschikbaar

De ingevoerde cijfers over het werkjaar 2019 zijn vanaf nu te raadplegen op het kennisportaal!

De ontsluiting van CCinC en BIOS3 is opgesplitst in 2 aparte Qlikviewomgevingen: 1 voor cultuur-en gemeenschapscentra en 1 voor bibliotheken. Deze omgevingen bevatten ook alle beschikbare historische data. Vergeet zeker niet je bookmarks (bladwijzers) aan te passen naar deze sites, zo kom je altijd op de juiste omgeving terecht.

Uitfasering BIOS3 & CCinC

Hiermee komt ook officieel een einde aan het gebruik van de registratieplatformen BIOS3 en CCinC . Zoals jullie weten worden beperkte sets van kernindicatoren van beide sectorale monitors ingekanteld in de Lokale Vrijetijdsmonitor (LVTM). Verdere definiëring van deze set kernindicatoren zal opgenomen worden in 2021 binnen het kader van verdere optimalisatie van de gehele LVTM indicatorenset.

Ondertussen werd ook beslist om de volgende registratieronde van de LVTM in 2021 met 1 jaar uit te stellen, d.w.z. dat de volgende registratie in de LVTM zal plaatsvinden in 2022 over het werkjaar 2021. Meer info daarover vinden jullie hier. Dat impliceert voor BIOS3 en CCinC ook dat er voor werkjaar 2020 géén data zullen verzameld worden. Uitzonderingen hierop zijn 1) data uit BIOS3 vereist voor de centrale berekening en uitbetaling van de leenrechtvergoeding, en 2) bibliotheekgegevens die doorstromen van BIOS3 naar de bibliotheekportalen (contact- en adresgegevens, openingsuren en sluitingsdagen).

Data vereist voor de leenrechtvergoeding

Voor de data vereist voor de leenrechtvergoeding zal het departement een zeer beknopte bevraging uitsturen via Checkmarket om enkel deze vereiste gegevens te capteren. Deze bevraging zal moeten ingevuld worden door die bibliotheken die bij aanvang van het werkjaar 2020 nog niet volledig gemigreerd waren naar het Eéngemaakt Bibliotheeksysteem (EBS). Bibliotheken die in de loop van het werkjaar 2020 zijn overgeschakeld van een PBS naar het EBS/Wise, moeten de data uit hun oude bibliotheeksysteem verwerken bij het invullen van de Checkmarket bevraging. Meer informatie over hoe je data uit je oude bibliotheekssysteem en Wise samentelt vind je hier.

Voor de bibliotheken die vanaf het begin van 2020 volledig aangesloten waren op Wise, ontvangt het departement de nodige data voor de leenrechtvergoeding rechtstreeks van Cultuurconnect. Deze  bibliotheken zullen deze gegevens dus niet moeten aanleveren via Checkmarket.

Doorstroom naar bibliotheekportalen 

De bibliotheekgegevens die doorstromen van BIOS3 naar de bibliotheekportalen zullen aanpasbaar blijven in BIOS3 tot wanneer deze gegevens kunnen geregistreerd en aangepast worden in Wise. Cultuurconnect verwacht klaar te zijn met implementatie hiervan in maart 2021. Mocht dit alsnog vertraging oplopen zal dit verlopen via de servicedesk van Cultuurconnect. Ook voor bibliotheken die op dat moment nog niet aangesloten zijn op Wise, zal er door Cultuurconnect gezorgd worden voor beperkte toegang tot Wise zodat ook zij via dit platform deze gegevens kunnen aanvullen en aanpassen. Dat wil dus zeggen dat BIOS3 voorlopig open blijft voor de registratie van contact- en adresgegevens, openingsuren en sluitingsdagen en dat BIOS3 in maart 2021 definitief uit de ether zal verdwijnen. Over de exacte datum zal nog gecommuniceerd worden.

Vragen?  

Aarzel zeker niet ons te contacteren mochten jullie vragen of opmerkingen hebben:

Voor CCinC: ccinc@vlaanderen.be of 02 553 42 26

Voor BIOS3: bios@vlaanderen.be of 02 553 42 10

Alvast een fijn eindejaar en een gezond nieuwjaar gewenst!

Nieuwjaarskaart 2021