Eindverslag evaluatie CCinC beschikbaar

  • 11 maart 2020

Van november 2019 t.e.m. februari 2020 voerde consultancy bureau Addestino een externe evaluatie uit van de vernieuwde CCinC in opdracht van het departement CJM.

Hierbij werd CCinC als monitoring tool op vlak van bruikbaarheid geëvalueerd en werd de rol die het moet invullen in het veranderde cultuurlandschap bekeken. Op basis van diepte interviews en een workshop met een selectie van cultuur- en gemeenschapscentra en de VVC, interviews met betrokken DCJM medewerkers, alsook een studie van beschikbare beleidsdocumentatie werden een aantal mogelijke toekomstscenario’s voor de tool uitgewerkt en geanalyseerd. 

Het eindverslag van deze evaluatie is nu beschikbaar (zie link onderaan dit artikel).

Dit verslag bevat: een executive summary, een beschrijving van de gevolgde methodologieën en de resultaten die hieruit voort kwamen, alsook de aanbevelingen van Addestino naar de toekomst toe. De aanbevelingen uit deze onafhankelijke studie bevestigden de analyse en conclusies die ook uit de interne analyse van CJM kwamen en onderbouwen het gekozen traject van inkanteling van een beperkte en relevante set CCinC indicatoren in de Lokale Vrijetijdsmonitor.

pdf bestandEindverslag evaluatie CCinC (1.3 MB)