Gegevens 2016 van bibliotheken en cultuurcentra deels beschikbaar

  • 8 augustus 2017

Heel wat bibliotheken en cultuurcentra leverden al hun werkingsgegevens 2016 aan. Vanaf vandaag kan je op www.kennisportaalccenbib.be aan de slag met de gegevens van 90 bibliotheken en 23 cultuurcentra: algemene cijfergegevens raadplegen, gegevens verfijnen volgens de eigen noden en wensen (bv. per provincie, per inwonertal, per jaar) en de bibliotheekwerking of de werking van het cultuurcentrum tussen gemeenten vergelijken (‘benchmarking’). De komende maanden wordt de gegevensset verder uitgebreid op het kennisportaal.

De grote trends die de voorbije jaren waren ingezet, lijken zich voort te zetten bij het merendeel van deze 90 bibliotheken en 23 cultuurcentra. Zo is er een digitale opmars in de bibliotheken, stijgen de bezoekersaantallen en groeit het aantal bibliotheekactiviteiten. In de cultuurcentra stijgt het aantal deelnames aan activiteiten in vergelijking met pakweg tien jaar geleden, vooral podiumactiviteiten zijn populair bij het publiek en worden het vaakst opgenomen in de programmatie van de cultuurcentra.