Haal meer uit het kennisportaal cultuurcentra en bibliotheken!

  • 14 juni 2017

Infosessies zomermaanden

De gegevens die de openbare bibliotheken en cultuurcentra jaarlijks aanleveren via Bios en CCinC worden op verschillende manieren ontsloten op http://www.kennisportaalccenbib.be.be: via een interactief rapporteringsplatform, via open data, via kant-en-klare publicaties en via kaartjes van Vlaanderen.  Om een optimaal gebruik van de website te stimuleren, organiseren we informatiesessies waarin we de inhoud en functionaliteiten van de verschillende producten toelichten. Via een combinatie van demo’s en oefeningen aan de pc, tonen we hoe het cijfermateriaal kan worden geraadpleegd, verfijnd en geïnterpreteerd en lichten we de benchmarkingstool toe. Op het einde van deze interactieve voormiddag kan iedereen met behulp van de cijfers het eigen cultuurbeleid analyseren, (beleids)beslissingen ondersteunen, onderzoek uitvoeren, vergelijkingen maken met andere bibliotheken en cultuurcentra…


De infosessies vinden plaats in Brussel tijdens de zomermaanden: op 13 juli, 25 juli, 17 augustus en 29 augustus, telkens van 10.00 tot 12.30 uur met aansluitend een broodjeslunch. We richten ons op een breed publiek, iedereen die interesse heeft, is welkom. Inschrijven voor een sessie kan via deze link. Deelname is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk want het aantal plaatsen per sessie is beperkt.