Publicaties

Blijf op de hoogte van de opmerkelijkste tendensen met informatieve illustraties ('infographics'). Op die manier zijn de laatste trends over cultuurcentra en bibliotheken voor u in kaart gebracht! 

Daarnaast belichten de reeksen Cultuurcentra in cijfers en Bibliotheken in cijfers telkens een apart onderwerp uit de cultuursector. Deze specifieke themarapporten worden opgesteld op basis van de gegevens die het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid ieder jaar verzamelt via haar eigen bevragingssystemen. Zo registreren cultuurcentra - en weldra ook gemeenschapscentra, in de registratietool CCinC. Bibliotheken doen dit in BIOS3. 

Banner leners bibliotheken

Publieksbereik cultuurcentra

themrapport publieksbereik pagina 1

Publieksbereik bibliotheken

publieksbereik_voorblad klein

Bibliotheekcollecties

bibcollectie_voorblad