Stel je kandidaat om het vernieuwde gegevensregistratiesysteem voor cultuur- en gemeenschapscentra te testen

  • 16 augustus 2018

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media vernieuwt en vereenvoudigt in nauwe samenwerking met de Vereniging Vlaamse Cultuur- en Gemeenschapscentra en een groep van vertegenwoordigers uit cultuur- en gemeenschapscentra het gegevensregistratiesysteem voor cultuurcentra én binnenkort ook voor gemeenschapscentra (CCinC).  Het nieuwe systeem zal beter afgestemd zijn op de huidige werking van cultuur -en gemeenschapscentra. Om de werking van het nieuwe registratieplatform te testen, zoekt het departement testgebruikers.  

We richten drie testgroepen op met gebruikers uit het werkveld, één voor cultuurcentra, één voor gemeenschapscentra en één voor vrijetijds- en cultuurbeleidscoördinatoren. We zoeken personen die vanuit hun ervaring of expertise binnen de eigen organisatie feedback kunnen geven op de inhoud en vorm van het registratieplatform. We streven naar een diverse samenstelling en zoeken vertegenwoordigers uit kleine en grote centra, personen met veel of weinig ervaring met cijfermateriaal …  

Testen doe je van op je eigen pc. Het departement koppelt maandelijks naar alle deelnemers terug over de aanpassingen in het systeem. Het testwerk zelf vindt gefaseerd plaats in de laatste drie maanden van 2018, maar als tester ben je niet verplicht aan alle drie de testfases deel te nemen:

  • 2-12 oktober 2018: testen van inhoudelijke elementen
  • 6-16 november 2018: testen van functionele elementen
  • 4-14 december 2018: testen van de opvolging binnen de registratie

Het departement organiseert een introductie tot het registratiesysteem voor geïnteresseerde deelnemers in Brussel eind september. Deze introductie duurt een halve dag maar vormt geen verplichting.

Voor meer informatie kan je terecht bij Charlotte De Waele van de afdeling Kennis en Beleid op het nummer 02 533 06 69 of via e-mail

Geïnteresseerd? Stuur ten laatste op vrijdag 21 september een mail met jouw contactgegevens naar Charlotte De Waele.