Welke gegevens vind je op het kennisportaal?

Het kennisportaal bevat de werkingsgegevens (vanaf 2006) van de cultuurcentra en de openbare bibliotheken in de Vlaamse Gemeenschap. De gegevens die de bibliotheken en cultuurcentra aanleveren (zie ook Waar komen deze gegevens vandaan?), worden geclusterd in acht thematische rubrieken: publieksbereik, aanbod, cultuureducatieve werking, plek voor ontmoeting, werken met doelgroepen, toegankelijkheid, professionalisering en financiële info.

Elke rubriek bevat grafieken en cijfertabellen die de werking van de cultuurcentra en de bibliotheken op een kwantitatieve manier beschrijven. De cijfers brengen evoluties in beeld op gemeentelijk, provinciaal en Vlaams niveau. Het kennisportaal maakt het mogelijk om de gegevens te verfijnen volgens de eigen noden en wensen en om gemeenten en provincies onderling te vergelijken.

Tot en met 2015 waren de bibliotheken en cultuurcentra verplicht om gegevens aan te leveren. Vanaf werkjaar 2016 is deze decretale verplichting tot het aanleveren van gegevens voor de Vlaamse gemeenten weggevallen. De Brusselse gemeenten en de randgemeenten (Linkebeek, Wemmel en Sint-Genesius-Rode) zijn wel nog verplicht om gegevens aan te leveren. Het gevolg hiervan is dat op het kennisportaal vanaf werkjaar 2016 enkel de gegevens van de bibliotheken die alle luiken binnen Bios volledig invullen, doorstromen naar het kennisportaal. Voor werkjaar 2016 zijn de gegevens van alle bibliotheken en cultuurcentra meegenomen in de grafieken en cijfertabellen.

Een overzicht van de bibliotheken waarvan de gegevens op het kennisportaal zijn opgenomen:  pdf bestandOverzicht bib kennisportaal (225 kB)

Een overzicht van de cultuurcentra waarvan de gegevens op het kennisportaal zijn opgenomen:pdf bestandOverzicht cc kennisportaal (100 kB)

Hieronder volgen nog enkele specifieke bepalingen voor de bibliotheken en cultuurcentra afzonderlijk.

Bibliotheken

Aangezien niet alle bibliotheken sinds 2006 zijn gesubsidieerd, zijn voor sommige jaren geen gegevens beschikbaar voor bepaalde bibliotheken.

In Brussel richten alle negentien gemeentebesturen een Nederlandstalige bibliotheek in. Daarnaast richt de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) een grootstedelijke bibliotheek in (Muntpunt) met het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest als werkgebied. In het kennisportaal wordt voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest dus de negentien Brusselse gemeenten en de VGC opgenomen.

Voor de gemeenten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wordt 30% van de bevolkingscijfers in aanmerking genomen.

Een aantal gemeenten sloot een samenwerkingsverband met een aangrenzende gemeente af voor het inrichten van een bibliotheken. In het kennisportaal worden de gegevens van deze samenwerkingsverbanden enkel getoond bij de hoofdgemeente. Het gaat om (hoofdgemeente + deelnemende gemeente):

  • Houthulst + Lo-Reninge
  • Sint-Truiden + Nieuwerkerken
  • Aalter + Ruiselede
  • Avelgem + Spiere-Helkijn
  • Poperinge + Vleteren
  • Blankenberge + Zuienkerke

Daarnaast richten enkele gemeenten samen een bibliotheek in. Ook hier worden de gegevens enkel getoond bij de hoofdgemeente. Het gaat om (hoofdgemeente + deelnemende gemeente):

  • Hemiksem + Schelle (IveBIC)
  • Haacht + Boortmeerbeek (HaBoBIB)
Cultuurcentra

Aangezien niet alle gemeenten een cultuurcentrum hebben en niet alle cultuurcentra sinds 2006 zijn gesubsidieerd, zijn voor sommige jaren en gemeenten geen gegevens beschikbaar voor bepaalde cultuurcentra.

Cultuurcentrum Brussel is het netwerk van de 22 Brusselse gemeenschapscentra die worden ingericht door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). De gegevens van het cultuurcentrum Brussel in het kennisportaal zijn dus een optelling van de gegevens van de 22 Brusselse gemeenschapscentra.

Voor de gemeenten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wordt 30% van de bevolkingscijfers in aanmerking genomen.